Årsrapport 2023

Stor aktivitet og høy vekst i medlemsmassen i 2023. Styret legger opp til å videreføre aktivtetsnivået og at foreningen ytterligere skal styrkes i 2024.

Krigen i Ukraina, og konsekvensen det får for utviklingen av Forsvaret og forsvarsindustriens rolle i denne sammenhengen, medførte betydelig økt interesse for og oppmerksomhet omkring forsvarsindustrien og FSi i 2023. Medlemsmassen økte kraftig i løpet av året og ved utgangen av 2023 har FSi 221 medlemsbedrifter. Dette er det høyeste noen gang. Økningen fra 2022 er på 14 %. Aktivitetsnivået i foreningens utvalg, arbeidsgrupper og på arrangementene var svært høyt i 2023.
 
Oppfølging av behandlingen av Langtidsplanen og gjennomføringen av den forsvarsindustrielle strategien blir en høyt prioritert oppgave i 2024. Behovene for å anskaffe materiell for å støtte Ukraina øker raskt, bl.a. som følge av at donornasjonenes lagerbeholdninger er i ferd med å nå et minimumsnivå. Samtidig er de fleste allierte nasjoner er også i full gang med å styrke Forsvaret. Krigen i Ukraina har ført til en varig endret sikkerhetssituasjon og et varig endret internasjonalt marked for forsvarsmateriell. Det kommer til å fortsette å prege foreningens arbeid i 2024. Gjennom dialog med nasjonale myndigheter og medlemsbedriftene skal FSi bidra til at myndighetene i størst mulig grad får dekket sitt behov for leveranser for å kunne videreføre donasjonene til Ukraina og til egne anskaffelser for å gjenanskaffe donert materiell og for å styrke Forsvaret.
 
Hele årsrapporten kan leses her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: