Norske forsvarsbedrifter får over 1 milliard kroner i tilskudd fra EU

EU kommisjonen har publisert resultatene av evalueringen av søknader om tilskudd fra ASAP-programmet. Svært gode resultater for norsk forsvarsindustri.

I forslaget til statsbudsjett for 2024 informerte regjeringen om at Norge planlegger å delta i et nytt EU-initiativ for å styrke produksjonskapasiteten for ammunisjon og missiler, Act in Support of Ammunition Production (ASAP). Formålet med programmet er at europeiske land skal kunne fortsette å støtte Ukraina med ammunisjon og missiler. 

15. mars kunngjorde EU-kommisjonen resulatene av evalueringen av søknadene.  Resultatene viser at NAMMO AS, Kongsberg Defence and Aerosapce AS, og Cheming Nobel AS tilsammen vil kunne motta tilskudd på mer enn 1 milliard kroner til investeringer for å øke produksjonskapasiteten. Sammen med nærmere en milliard kroner fra norske myndigheter og bedriftenes egne midler, utløser dette om lag 3 milliarder kroner totalt i nyinvesteringer.

Investeringene vil gjøre det mulig å etter hvert øke leveransene til Ukraina, levere mer til Forsvaret og våre allierte og styrke beredskapen hva gjelder ammunisjon og missiler.

Resultatene kommer som følge av et målrettet og langsiktig samarbeid mellom norsk forsvarsindustri og norske myndigheter og er nok et eksempel at norsk forsvarsindustri er svært konkurransedyktig internasjonalt.  Det er også et synlig bevis på hvor viktig det er at Norge deltar i EUs initiativer på forsvarsmateriellområdet.  Det gir mulighet til å konkurrere om midler både til forskning og utvikling og til investeringer, og bidrar til å sikre norsk forsvarsindustri markedsadgang i Europa.

Mer informasjon om ASAP finnes på EU-kommisjonens nettside. Forsvarsdepartmentets pressemelding om tildelingen av ASAP-midler finners på departementets nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: