Digital Twin Conference 2024

Digital Twin Conference 2024 arrangeres i Oslo Militære Samfund 25. juni 2024.

Digital tvilling er et kraftfullt verktøy for å optimalisere design, utvikling, drift og vedlikehold av komplekse systemer. Det innebærer å skape en virtuell replika eller digital representasjon av en fysisk eiendel, som et fly, romfartøy eller forsvarssystem, og bruke den til å forstå virkmåten, overvåke ytelse og simulere scenarioer gjennom hele livssyklusen. Åpne standarder som ISO 10303 spiller en avgjørende rolle for å muliggjøre implementeringen av digitale tvillinger i industrier som luftfart, romfart og forsvar, hvor lange levetider og komplekse krav er fremtredende.

Digitale tvillinger muliggjør overvåking i sanntid og prediktivt vedlikehold. Ved kontinuerlig å samle inn og analysere data fra den fysiske eiendelen og sammenligne den med den digitale representasjonen, kan organisasjoner oppdage anomalier, forutse feil og planlegge vedlikeholdsaktiviteter mer effektivt. Denne tilnærmingen minimerer nedetid, optimaliserer utnyttelsen av eiendeler, og forbedrer sikkerhet og pålitelighet. Dette gir mulighete til å ta velbegrunnede beslutninger, optimalisere ressursallokering og forbedre operasjonell effektivitet.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: