European Defence Fund - Utlysningene for 2024 er publisert.

EU-kommisjonen lyser ut nye prosjekter med en ramme på 680 millioner Euro - Søknadsfrist 5. november 2024

Arbeidsprogrammet til EDF for 2024 omfatter 32 utlysninger bl.a. innenfor motmidler mot hypersoniske missiler, UAV/UGV og sikker satellittkommunikasjon. Det omfatter også prosjekter som skal berede grunnen for nye plattformer og våpensystemer, herunder helikoptre og transportfly. Rammen for årets arbeidsprogram er €680 millioner. 
 
Videre inneholder arbeidsprogrammet en rekke tiltak for å fremme forsvarsinnovasjon gjennom EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).  Dette inkluderer teknologiske utfordringer innenfor romteknologi og sensorer, en spin-in-utlysning under kategorien 'Materialer og komponenter' og en utlysning rettet mot oppstartsbedrifter og SMB-er innenfor 'Simulering og opplæring', samt åpne, ikke-tematiske utlysninger for SMB.
 
EUDIS vil fortsette å finansiere organiseringen av årlige forsvarshackathons, samt businesscoaching for SMBer og Defence Equity Facility under InvestEU-programmet. Nytt av 2024 er den planlagte finansieringen av en EUDIS Business Accelerator og Matchmaking med investorer (anbudsutlysning forventes å bli publisert våren 2024).

Så langt har norske virksomheter konkurrert seg til ca 1 milliard króner i tilskudd fra EDF.  I lys av det norske bidraget i samme periode har vært under 600 millioner kroner er dette et meget godt resultat. En viktig årska til dette er norske myndigheters støtte og bidrag til norske søkere.  Forsvrsdepartementet vidererfører ordningene med Prosjektetableringsstøtte for najsonale medfinansiering også i 2024.

Mer informasjon om EDF finnes på EU-kommisjonens nettsider og www.forsvarsfondet.no.

Fristene for å søke er:

8. oktober for PES
15. oktober for medfinansiering

Søknadsfristen for EDF er 5. november 2024.

28. - 29. mai 2024 arrangerer EU-kommisjonen EDF info days i Brussel.  Merk datoen mer informasjon kommer om kort tid

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: