Arbeidsprogrammet for EDF for 2023 er publisert.

Kommisjonen lanserer arbeidsprogram for EDF med utlysninger til en verdi av 13,5 milliarder kroner som norske virksomheter kan søke om.

EU-kommisjonen har publisert det tredje årlige arbeidsprogrammet for European Defence Fund (EDF). Programmet har en ramme på 1,2 milliarder Euro (13,5 milliarder kroner) øremerket forsknings- og utviklingsprosjekter.

Det nye arbeidsprogrammet legger opp til å gjennomføre en rekke nye prosjekter og introduserer flere nye tiltak for å fremme forsvarsinnovasjon under paraplyen av EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

EDF skal bidra til å redusere fragmenteringen av europeiske investeringer i utvikling av forsvarsteknologi og -materiell. Programmet skal også styrke forsvarsindustriens konkurranseevne og fremme interoperabilitet i hele Europa. Med dette arbeidsprogrammet vil Kommisjonen ha investert mer enn 3 milliarder Euro siden EDF-forordningen trådte i kraft i mai 2021.

Arbeidsprogrammet for 2023 omfatter 34 områder fordelt på fire tematiske utlysninger, samt tre utlysninger som fokuserer på fremvoksende og banebrytende teknologier (EDT) og SMB. Arbeidsprogrammet vil bl.a. støtte prosjekter innenfor situasjonsforståelse i rommet, motmidler mot hypersoniske missiler og utvikling av en europeisk patruljekorvett (EPC). Utlysningene forventes å bli kunngjort 15. juni 2023, med søknadsfrist 22. november 2023.

Utlysningene vil også omfatte prosjekter som skal berede grunnen for utviklingen av neste generasjons jagerflysystemer, stridsvogner, indirekte ild og strategisk lufttransport. Programmet inneholder også et prosjekt for å utvikle maskinvarearkitektur for å ta frem energieffektive systemer for Kunstig Intelligens (KI).

Åpne utlysninger som er øremerket små og mellomstore bedrifter og forskningsinstitusjoner økes med 50 % sammenlignet med 2022 og støtten til små og mellomstore forsvarsbedrifter forsterkes.

I tillegg vil arbeidsprogrammet for 2023 også sikre kontinuitet i finansieringen av noen viktige prosjekter som ble initiert under de tidligere utlysningene av EDF, og de to forløperne til EDF.

Norsk industri har så langt lyktes svært godt i EDF.  I den første tildelingsrunden sommeren 2022 konkurrerte norske virksomheter seg til om lag 500 millioner kroner med norsk deltagelse i 16 konsortier. Det norske bidraget til programmet er om lag 300 millioner kroner p.r. år. Det innebærer at norske virksomheter allerede i det første arbeidsprogrammet sikret seg finansiering som overstiger Norges bidrag med mer enn 50%.  Tildelingene fordelte seg med 15% til instituttsektoren og 85% til industrien.  Av om lag 425 millioner ble tildelt norske bedrifter gikk 160 millioner kroner, tilvarende 38%, til små og mellomstore bedrifter. Til sammen var 12 bedrifter og 4 virksomheter i instituttsektoren med i konsortier som fikk sine søknader akseptert av Kommisjonen.

Omfanget av søknader fra norske virksomheter til arbeidsprogrammet for 2022 var også på et høyt nivå. Programmet for 2023 innebærer ytterligere muligheter for norske bedrifter til å bli med i europeiske konsortier sammen med noen av de største og viktigste forsvarsleverandørene i Europa.

Detaljert informasjon om EDF og arbeidsprogrammet for 2023 finnes på EU-kommisjonens nettsider og på Forsvarsdepartementets informasjonsside for EDF www.forsvarsfondet.no.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: