Eksport av forsvarsmateriell til Ukraina - Oppdatert informasjon fra UD

Fra 1. januar 2024 åpnet Utenriksdepartementet for direkte eksport av forsvarsmateriell til Ukraina. En oppdatert veiledning for aktuelle bedrifter er publisert på UDs nettside.

Norske forsvarsbedrifter kan fra 1. januar 2024 søke Utenriksdepartementet om eksportlisens for direktesalg av forsvarsmateriell til Ukraina.  Eksportlisens for direktesalg vil bli innvilget fra sak til sak. Søknader blir vurdert etter følgende kriterier: 

  • Direktesalg av forsvarsmateriell kan kun skje til ukrainske myndigheter. 
  • Det må foreligge dokumentasjon og myndighetsforsikringer om sluttbruk og sluttbruker, samt reeksportklausul. 
  • Transport og overlevering av forsvarsmateriell skal kun skje via sikre og etablerte logistikkruter. 
  • Søknader vurderes i tråd med norsk eksportkontrollregelverk og Norges folkerettslige forpliktelser, herunder FNs våpenshandelsavtale (Arms Trade Treaty). 

Bedrifter skal søke om eksportlisens på ordinær måte i E-lisens. 

UD har nylig publisert en veileder i form av en Q&A liste som skal bidra til å forenkle bedriftenes arbeid med å forberede og utarbeide søknad om eksport for direktesalg til Ukriana. Veilederen finnes på UDs nettsider.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: