FSi blir medlem av The European Network of Defence-Related Regions – SMB konferanse i Lisboa 2. mars 2023

FSi har nylig blitt akseptert som medlem i The European Network of Defence-Related Regions (ENDR). Nettverket er et nytt tilbud til FSi sine medlemmer som særlig kan være aktuelt for SMBer som ønsker å styrke relasjonene med europeisk forsvarsindustri, særlig små og mellomstore bedrifter.

Det europeiske nettverket av forsvarsrelaterte regioner (ENDR) ble opprettet i 2016 av EU-kommisjonen.

 

ENDR har tre mål:

 

The European Network of Defence-Related Regions (ENDR, endr.eu) har tre formål:

  • Å bringe regionale organisasjoner og klynger sammen for å utveksle «best practice» for hvordan man kan ta frem utviklingsstrategier for «dual-use» (forsvarsrelaterte), inkludert integrering av forsvarsindustri- og forskningsressurser i «smart specialication strategies», og støtte forsvarsrelaterte SMBer
  • Tilrettelegging for flyt av informasjon om finansieringsmuligheter (som Det europeiske forsvarsfondet og europeiske struktur- og investeringsfond)
  • Fremme utviklingen av regionale kompetanseklynger.

Nettverket ble opprinnelig etablert under EU programmet: Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME), men styre nå gjennom det Europeiske forsvarsfondet (EDF).

Kommisjonen har som ambisjon å bruke nettverket aktivt for å promotere EDF og legge til rette for informasjonsutveksling/formidling og samarbeid mellom medlemmene.  Så langt er det formidling av informasjon om aktuelle saker knyttet til EUs FOU programmer, inkl EDF og relevante arrangementer som har vært hovedinnholdet, men kommisjonen legger opp til en mer aktiv bruk av nettverket nå som det er overført til EDF.

ENDR har p.t. 46 medlemmer, både nasjonale foreninger og regionale clustere, herunder bl.a. den finske og svenske forsvarsindustriforeningen.

Informasjon om aktivitetene og aktuelle saker som nettverket ønsker å formidle finne på nettsiden til ENDR.

Et arrangement i nær fremtid som kan være av særlig interess for FSi sin medlemsbedrifter er: Defence Industry Development: Opportunities and Challenges for SMEs, som arrangeres i Portugal 2. mars 2023.  Informasjon om arrangementet og påmeldingslenke finnes på konferansens hjemmeside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: