Ny utgave - Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2023–2030

Forsvarsdepartementet har publisert Framtidige Anskaffelser til Forsvarssektoren (FAF) 2023-2030.

Med grunnlag i Forsvarssektorens investeringsplan har FD siden 2009 utgitt en årlig oversikt over framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF).  Årets utgave dekker planlagte, ikke godkjente inveteringer i perioden 2023-2030. Hensikten med FAF er å gi industrien tidlig innsikt i fremtidige planlagte investeringer, og med det bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens investeringsbehov. FAF 2023–2030 vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt anskaffelsessamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell, EBA og tjenester til forsvarssektoren når dette anses hensiktsmessig.

Satsinger på ubåter, maritime overvåkingsfly, luftvern, luftovervåkningssensorer, Finnmark landforsvar (FLF), langtrekkende presisjonsild og F-35 kampfly har prioritet i perioden. Reduksjoner på noen utvalgte områder gir muligheten for å satse på nye, moderne og slagkraftige systemer, samtidig som det bidrar til at viktige eksisterende kapasiteter styrkes og får økt tilgjengelighet og utholdenhet. Investeringsplanen i perioden skal bidra til Norges evne for å etablere nasjonal og alliert situasjonsforståelse i nord gjennom en styrking av flere kapasiteter.

 

FAF2023-2030 finner du på Forsvarsdepartementets nettside

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: