Generalforsamling - Årsrapport 2022

Årets generalforsamling ble gjennomført i Næringslivets Hus 21. april. Blant sakene generalforsamlingen behandlet var årsrapporten for 2022 og valg av medlemmer til styret i FSi.

21. april ble årets generalforsamling i FSi gjennomført i Næringslivets hus.  Til behandling forelå bl.a. styrets årsrapport for 2022.

Rapporten viser at aktivitetsnivået  i foreningen i 2022 tilnærmet var tilbake til normalen etter pandemien.  Antallet arrangementer, både digitale og fysiske, økte betydelig med svært god deltagelse både fra medlemmer og andre.  Som følge av dette ble også foreningens økonomiske resultat godt.

Medlemsutviklngen i løpet av 2022 var svært posititiv og ved utgangen av året hadde foreningen 191 medlembedriftter. Det er det høyeste antallet som noen gang er registrert.

Årsrapporten, som gir en fyldig gjennomgang av foreningens status, aktiviteten i 2022 og styrets plan for 2023 kan du lese og laste ned her.

I tillegg til årsrapporten, behandlet generalforsamlingen regnskapet for 2022 og valg av medlemmer og varamedlemmer til FSi sitt styre.  Styret i perioden 2023-2024 består av: 

Fra kategori I:

 • Styremedlem: Thomas R. Andersen, SVP Business Development, Nammo AS 
 • Personlig vara: Øystein Håkonsløkken, Director Sales & Marketing, Nammo AS 
 • Styremedlem: Pamela Willgohs, EVP Business Development, KDA AS 
 • Personlig vara: Kyrre Lohne, Dir. forretningsutvikling, KDA AS 
 • Styremedlem: Tom Tuhus, Adm. dir, Thales Norway AS 
 • Personlig vara: Stian Kjensberg, Dir Business Development, Thales Norway AS 
 • Styremedlem: Sergei Moore, User Interface Manager, NFM Group AS 
 • Personlig vara: Carl Fredrik Sejersted Bødtker, styreleder, NFM Group AS 

Fra kategori II og III

 • Gudmund Kjærheim, Fjord Defence AS (ikke på valg)
 • Trygve Sten Gustavsen, Axnes AS
 • Harald Lome, Hiddn Technology AS
 • Ivar Sehm, Data Respons AS (gjenvalgt)

Varamedlemmer kat II/III for perioden 2023-2024:           

 1. vara: Christian Fuchs, TINEX AS
 2. vara: Roar Langen, Aircontact Group AS
 3. vara: Jan Eirik Finseth, Rheinmetall Norway AS

Styret konstituerer seg på første styremøte etter generalforsamlingen.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: