INFO/ERFA 2024 - Påmeldingen er åpen

Velkommen til INFO/ERFA-konferansen 2024. 14.- 15. mai arrangeres årets største og viktigste møteplass for forsvarsindustrien og Forsvaret på Sundvolden.

For tredje gang er krigen i Ukraina, og en varig forverret sikkerhetssituasjon, bakteppet for INFO/ERFA-konferansen. Regjeringen har varslet den største satsningen på Forsvaret siden 2. verdenskrig.  INFO/ERFA 2024 gjennomføres mens langtidsplanen for Forsvaret som skal styre denne satsningen behandles i Stortinget.  Allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2024 skal forsvarsbudsjettet øke til 2% av BNP, i samsvar med NATOs målsetting. Ytterligere budsjettøkninger og styrking av Forsvaret i årene som kommer vil innebære store anskaffelser, omfattende tiltak for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri, tiltak for styrket materiellberedskap og forsyningssikkerhet og muligheter for strategisk samarbeid og partnerskap mellom Forsvarssektoren og næringslivet.   
 
I løpet av to dager på Sundvolden vil vi blant annet få høre en rekke interessante innlegg og samtaler om: Den sikkerhetspolitiske situasjonen, hva slags forsvar langtidsplanen legger opp til og hva det betyr for norsk forsvarsindustri. Vi vil også få høre om erfaringer fra Ukraina, både fra Forsvaret og industrien, og vi vil få vurderinger rundt Sverige og Finlands inntreden i NATO.
 
Forsvarsminister Bjørn-Arild Gram og Generalløytnant Ingrid Gjerde fra Forsvarsstaben kommer, det gjør også direktøren for Forsvarsmateriell, Gro Jære og administrerende direktør Kenneth Ruud, FFI og en rekke andre ledere og beslutningstakere fra forsvarssektoren og forsvarsindustrien.

Program og påmelding på arrangmentets nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: