Strategi for kunstig intelligens for forsvarssektoren

Forsvarsdepartementet etablerer grunnlag for en felles styrking av forsvarssektorens vilje og evne til å anvende KI.

Forsvarssektorens strategi for Kunstig intelligens (KI) ble nylig publisert av Forsvarsdepartementet.  I forordet til Forsvarsministeren heter det at: "Hensikten med denne strategien er å etablere et grunnlag for en felles styrking av forsvarssektorens vilje og evne til å anvende KI. KI er ikke et endelig produkt, men et verktøy som kan anvendes bredt for å styrke operativ evne. Vi må derfor sikre at hele forsvarssektoren har systemer for og evne til å anvende dette verktøyet, både alene, på tvers av sektoren og tverrsektorielt samt i samarbeid med allierte og partnere."

Strategien inneholder en rekke mål og ambisjoner for anvendelse av KI i forsvarssektoren, redegjør for bakgrunn og forutsetninger for bruk av KI i forsvarssektoren og definerer fokusområder for bruk av KI.

Mer informasjon om strageien finnes på Forsvarsdepartementets nettsider.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: