Kraftig vekst i eksporten av forsvarsmateriell

Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økte med over 11%, til nesten 9 milliarder kroner, fra 2021 til 2022.

Den årlige stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge viser at eksporten i 2022 var høyere enn noen gang.  Dette er et resultat av mange års tett samarbeid mellom Forsvarssektoren, akademia og forsvarsindustrien om utvikling og internasjonal markedsføring av norsk forsvarsteknologi.  Eksportøkningen reflekterer en kraftig økning i industriens ordrereserver fra 2018 som nå materialiserer seg i leveranser.  Krigen i Ukraina har i liten grad påvirket eksporten i 2022 da det tar tid fra nye kontrakter inngåes til de omsettes i leveranser. Det må forventes at krigen vil føre til at eksporten i årene som kommer vil øke ytterligere, ut over det som allerede er forventet med utgangpunkt i ekisterende ordrereserve.  

Statistikken for 2022 viser at USA fortsatt er det største og viktigste eksportmarkedet for norsk forsvarsindustri. Størst vekst var det i eksporten til Qatar (en økning på ca. 1,4 milliarder), Australia (ca. 260 millioner), Sverige (ca. 167 millioner) og Belgia (ca. 153 millioner).  Eksporten av forsvarsmateriell til enkeltland er i betydelig grad knyttet til prosjektleveranser og det er derfor normalt at eksporten til det enkelte land viser forholdsvis store variasjoner over tid.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: