Regjeringen øker tilskuddet til Forskning og utvikling – foreslår norsk deltagelse i to nye EU-initiativer.

30 millioner mer til utvikling av norsk forsvarsteknologi i 2024. Norge skal delta i samarbeid i EU om å styrke forsvarsindustrienes evne til å levere ammunisjon og missiler og om å tilrettelegge for felleseuropeiske anskaffelser.

I forslaget til Statsbudsjett for 2024 legger regjeringen opp til å styrke tilskuddet til utvikling av norsk forsvarsteknologi med fra 75 til 105 millioner kroner.  Det er positivt at regjeringen foreslår å delvis reversere kuttet på 50 millioner kroner i fjorårets budsjett. Det er imidlertid vanskelig å se at denne økningen innebærer en satsing på Forskning og utvikling da omfanget fortsatt ligger betydelig under nivået for 2022.  Forsvarets forskningsinstitutt sin statistikk som beskriver utviklingen i norsk forsvarsindustri viser en betydelig reduksjon i investeringene i forskning og utvikling de siste årene.  Skal Norge også i fremtiden ha en forsvarsindustri som kan utvikle og levere kosteffektive systemer og produkter som blir hyllevare i NATO må satsingen på forskning og utvikling styrkes ytterligere.

Regjeringen har også besluttet at Norge deltar i to nye EU-initiativer for å styrke produksjonskapasitet av ammunisjon og missiler (ASAP), og for å tilrettelegge for at nasjonene skal gjennomføre anskaffelser i fellesskap (EDIRPA). Formålet med begge initiativene er at europeiske land skal kunne videreføre støtten til Ukraina i form av forsvarsmateriell.  Det er svært positivt at Norge skal delta i disse programmene som har en samlet ramme på 800 millioner Euro.  Det gir norsk forsvarsindustri mulighet til å delta i leveranser som delfinansieres av EU innenfor de to initiativene.  Enda viktigere er det at Regjeringen med dette følger opp utviklingen i EU på forsvarsindustriområdet og sikrer en helhetlig norsk tilnærming på dette feltet. Det er helt avgjørende for å sikre markedsadgang for norsk forsvarsindustri i de europeisk markedet på sikt og det bereder grunnen for at Norge kan få delta i fremtidige europeiske initiativer som det bebudede europeiske forsvarsinvesteringsprogrammet (EDIP) som EU-kommisjonen signalisert at vil bli lansert i løpet av året.

Norges deltagelse i det europeiske forsvarsfondet har så langt gitt svært god uttelling.  Dette til tross for at det er svært krevende, særlig for små og mellomstore bedrifter, å utarbeide søknader og posisjonere seg for deltagelse i internasjonale industrikonsortier.  Derfor er det et viktig og riktig tiltak når regjeringen foreslår å øke bevilgingen til virkemiddelapparatet for deltakelse i EDF med 45 millioner kroner i 2024.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: