FSi

Innhold

Byggesett for å bygge et fly

Industri og forsvar

Forsvarsindustriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige betingelser.

En sterk forsvarsindustri er en forutsetning for et moderne norsk forsvar

Norsk forsvarsindustri bidrar til å opprettholde Norges forsvarsevne.

Forsvaret blir stadig mer avansert samtidig som aktivitetene er konsentrert om færre, prioriterte oppgaver. En konsekvens av dette er at Forsvaret i mindre grad enn tidligere selv besitter nødvendig teknologikompetanse. For å ivareta nasjonale sikkrhetsinteresser er det å oppretholde kompetansen i Norge. erfor er norsk forsvarsindustri i dag en enda viktigere bidragsyter til at Forsvar kan beholde et høyt teknologisk nivå.

Forsvaret er forsvarsindustriens viktigste kunde. Industriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige priser.

Trepartssamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og norsk industri bidrar til et moderne forsvar og en sterk forsvarsindustri.

Gjennom dette samarbeidet får Forsvaret skreddersydde løsninger. Norsk industri leverer systemer og produkter til Forsvaret som er er kosteffektive og teknologisk innovative og som er konkurransedyktige i det internasjonale forsvarsmarkedet.

Hvorfor samarbeid mellom forsvar og industri?

Et langsiktig, strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien er et bidrag til fremtidig industriell vekst gjennom forskning, utvikling og innovasjon. Det gir Forsvaret tilgang til nødvendig kompetanse, teknologi og produkter som møter Forsvarets behov. Samtidig skaper det knoppskyting i sivilt næringsliv, legger grunnlag for nye næringer og medvirker til utvikling av trygge og attraktive arbeidsplasser.

Samarbeidet mellom Forsvaret og industrien gjør at begge parter både utfordrer og styrker hverandre. Dette er det viktig å videreutvikle slik at samspillet kan understøtte nødvendige endringsprosesser i Forsvaret. Investeringsbeslutninger i forsvarssektoren har horisonter opp mot 40 år. Det omfatter teknologiutvikling, produksjon, anskaffelse, drift og oppgradering av materiellet. Fordi Kostnadene er høye og konsekvensene av feilanskaffelser er store, kan feilbeslutninger best forebygges gjennom tett samarbeid mellom Forsvaret og industrien.

Fordi Forsvaret må prioritere kjernevirksomhet og operative funksjoner vil det ikke kunne å opprettholde teknologisk dybdekunnskap og spisskompetanse om eget materiell og systemer. Strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien kan sikre fortsatt nasjonal kompetanse og tjenester, på kritiske områder. I økende gra kan industrien være totalleverandør til Forsvaret i hele materiellets levetid; fra utvikling til leveranse, vedlikehold, oppgradering og avhending.

Norsk forsvarsindustri opplever hard internasjonal konkurranse, både hjemme og ute. Likevel har industrien lykkes utenlands som følge av kontinuerlig produkt- og teknologiutvikling i samarbeid med Forsvaret. Samtidig har målrettet bruk av gjenkjøp og aktiv posisjonering i flernasjonale samarbeidsprosjekter bidratt til økning i eksporten av norsk forsvarsmateriell.

Bilde av dokumenter

Om Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Nyheter om industri og forsvar

 1. Nyhet, Arrangementer, Forsvaret , FoU , Medlemsbedrifter

  NOBLE oppstartseminar 2020

  Konseptutvikling og eksperimentering i Forsvaret gir muligheter for industrien.

 2. Nyhet, Nyhet, FMA , Forsvaret , Landkapasiteter , Teknologiutvikling , Nyhet fra medlemsbedrift

  Storkontrakt til NFM

  Skal levere kampvester til Forsvaret for en halv milliard kroner.

 3. Nyhet, FD , Forsvaret , FoU

  Innlegg av Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: Pandemien rammer forsvarsindustrien

  Norsk forsvarsindustri er en svært viktig del av våre samlede ressurser for å bygge beredskap, sikkerhet og forsvarsevne i landet. Pandemien har også rammet denne delen av norsk næringsliv.

 4. Nyhet, FMA , Forsvaret

  Reglement om utlån og utleie av materiell

  Fra tid til annen er det aktuelt at forsvarsindustrien og andre låner eller leier materiell fra Forsvaret. Forsvarsmateriell har fastsatt reglement for dette.

Norske forsvarsbedrifter bidrar til verdiskaping og sysselsetting i distrikts-Norge. Sysselsettingen i Norge er på drøyt 7000 årsverk og samlet årlige omsetning på mer enn 16 milliarder kroner, der omlag 4,5 milliarder omsettes i Norge.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: