FSi

Innhold

Leder: FoU = forsvarsevne og kompetanse

Langtidsplanen for Forsvaret er en svært god anledning til å styrke satsningen på FoU slik at forsvarsindustrien kan forbli attraktive arbeidsgivere for de beste hodene, at Forsvaret også i fremtiden kan snu seg til norsk industri når behovet er der og sikre "spin-off" til sivilsamfunnet.

For noen uker siden presenterte Randstad Norge resultatene av en omfattende undersøkelse der to av FSis medlemsbedrifter, DNV GL og Kongsberggruppen, topper listen over Norges mest attraktive arbeidsgivere. Ifølge undersøkelsen er bl.a. sunn økonomi, godt omdømme, sikker jobb, tar i bruk ny teknologi og interessante arbeidsoppgaver, blant de viktigste årsakene til dette.

Forsvarsindustrien har alltid ligget i forkant av den teknologiske utviklingen og har vært avhengig av å kunne levere materiell og systemer som gir operative fortrinn ved å sikre teknologisk overlegenhet. Det forutsetter at bransjen er attraktiv for de beste hodene.

I en tid da teknologiutviklingen på mange områder drives av kommersielle krefter er det derfor svært positivt å registrere at forsvarsindustrien er attraktive arbeidsgivere og at nettopp evnen til å ta i bruk ny teknologi og interessante arbeidsoppgaver er viktige årsaker til dette. For det er fortsatt slik at forsvarsindustrien utvikler og produserer noen av de mest avanserte og komplekse systemene som norsk industri kan levere og kommer til å fortsette å gjøre det.

Det som er i endring er at forsvarsmateriell- og systemer i stadig økende grad nyttiggjør seg kommersiell teknologi. Dette er en utvikling som ikke er ny, det er f. eks. lenge siden kommersielt tilgjengelige datamaskiner ble tatt i bruk i militære applikasjoner. Norsk forsvarsindustri har siden 1980-tallet ligget helt i forkant av denne utviklingen. Dette har vært en forutsetning for å kunne ta frem løsninger som er i verdensklasse med svært begrensede ressurser. Nå går utviklingen raskere for hver dag som går, bl.a. på områder som:

kunstig intelligens
additiv produksjon
kvantedatamaskiner
nanoteknologi
5G
tingenes internett
autonomi
Da blir det avgjørende å trekke til seg kompetanse som er i stand til å forstå potensialet ny teknologi har for militær bruk og utvikle nye innovative løsninger, slik at forsvarsindustrien kan fortsette å bidra til å styrke forsvarsevnen gjennom implementering av ny teknologi. Det er også en forutsetning for å sikre at vi også i fremtiden kan gjenbruke militære løsninger for sivile formål, som vi har mange gode eksempler på bl.a. innenfor utvinning av olje og gass, maritim industri, bildeler, luftfart og materialteknologi for å nevne noen.

Derfor er det helt nødvendig å styrke satsningen på forskning- og utvikling i forsvarsindustrien slik Stortinget gjentatte ganger har lagt til grunn. Våren 2020 skal en ny langtidsplan for Forsvaret behandles i Stortinget. Det er en svært god anledning til å styrke satsningen på FoU slik at forsvarsindustrien kan forbli attraktive arbeidsgivere for de beste hodene, at Forsvaret også i fremtiden kan snu seg til norsk industri når behovet er der og sikre "spin-off" til sivilsamfunnet.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: