FSi

Innhold

Forretningsmøte

Forsvarsdepartementet og FSi etablerer digitale møteplasser for dialog mellom Forsvarssektoren industrien i tiden 11. til 24. november.

Da er det endelig klart for digitale programkonferanser.  I samarbeid med Forsvarsdepartementet arrangerer vi i løpet av november en serie digitale arrangementer som skal bidra til å dekke behovet for informasjonsutveksling mellom Forsvaret og industrien og dialog mellom bedriftene og prosjekt- og brukermiljøer i Forsvarssektoren.

Formatet er justert for å gjøre gjennomføringen på digitale plattformer så hensiktsmessig som mulig slik at både Forsvarssektoren og bedriftene får størst mulig utbytte av arrangementene.  

Vi har delt opp konferansene i tre deler.  En generell del, som er felles for alle programområdene, vil bli gjennomført 11. november.

Deretter vil vi forløpende arrangerere fire programspesifikke webinarer:

Landsystemer 11. nov 

Sjøsystemer 12. nov

INI-systemer 16. nov

Luft-ystemer 24. nov

I tilknytning til de programspesifikke webinarene vil det bli mulighet til digitale en-til-en møter med prograområdene og brukermiljøene.

Påmeldingen er åpen på våre arrangementssider. Program/agenda for arrangmentene og praktisk informasjon oppdateres fortløpende

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: