Forsvarsindustriråd ved EU-delegasjonen

Nils Christian Skarland er ny Forsvarsindustriråd ved EU-delegasjonen i Brussel. Forsvarsindustriråden skal bistå norske virksomheter som sikter seg inn på å delta i prosjekter i Det Europeiske Forsvarsfondet (EDF) og kommende EU-initiativer innenfor utvikling og anskaffelse av forsvarsmateriell.

Det europeiske forsvarsfondet (European Defence Fund – EDF) ble iverksatt som et syvårig program fra 1. januar 2021. Hovedformålet med EDF er å styrke europeisk forsvarsevne og stridskraft, motvirke fragmenteringen av det europeiske forsvarsmarkedet, og bedre europeisk forsvarsindustris konkurransekraft og evne til å levere teknologi, systemer og kompetanse som Europa trenger i fremtiden, med andre ord sikre Europas forsvarsindustrielle og –teknologiske basis.

Norge deltar i fondet gjennom det frivillige samarbeidet i EØS avtalen etter et vedtak fattet av Stortinget. Forsvarsdepartementet forvalter Norge sin deltakelse i EDF og har i dialog med Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) og Innovasjon Norge avtalt å etablere en stilling som Forsvarsindustriråd tilknyttet Norges delegasjon til EU i Brussel.

Forsvarsindustriråden skal i samarbeid med forsvarsindustrien, Innovasjon Norge samt nasjonale og internasjonale myndigheter, og i samråd og konsultasjon med stasjonssjef ved EU-delegasjonen, bidra til at norske bedrifter proaktivt utnytter mulighetene gjennom European Defence Fund og utvikler tilgangen til forsvarsmarkedene i Europa.​

Kontaktinformasjon:

Forsvarsindustriråd Nils Skarland

Mobil:    +32 478 79 63 27

Kontor:  +32 2 238 74 38

E-post: nils.christian.skarland@mfa.no

Oppdatert informasjon om Norges deltagelse i EDF finnes på www.forsvarsfondet.no.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: