FD - policy for forsvarssektorens forvaltning av rettigheter til immaterielle verdier (IP) og royalty

Eierrettigheter og bruksrett til IPR presiseres og bestemmelsene om royalty klargjøres. Det innføres terskelverdi for krav om royalty i forsknings- og utviklingskontrakter.

Forsvarsdepartementet har nylig utgitt en overordnet policy for for forsvarssektorens forvaltning av rettigheter til immaterielle verdier (IP) og royalty.

Policyen skal gi overordnede føringer for etatene i sektoren og legge til rette for hensiktsmessig utnyttelse av forsvarssektorens og samarbeidspartnernes IP, slik at den samlede IP kan nyttiggjøres til beste for Forsvaret, industrien og samfunnet for øvrig.

Policyen kommer i tillegg til reguleringer i anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF). ARF er en intern instruks av 2013 og gjelder for Forsvarsdepartementet med underliggende etater (Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt). ARF skal gjennomgås med sikte på justeringer i 2023.

Last ned overordnet policy for for forsvarssektorens forvaltning av rettigheter til immaterielle verdier (IP) og royalty her.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: