Teknologidager med HV - Påmelding for deltagere og utstillere er åpen

Foto: Forsvaret

21. - 22. august 2024 inviterer Sjef Heimevernet FSi og forsvarsindustrien til teknologidager med utstilling på Dombås

Langtidsplanen for forsvarssektoren 2025–2036 legger opp til en kraftig styrking av Heimevernet.
 
HV vil få tilført nytt og moderne utstyr, inkludert våpen, som vil erstatte eldre materiell.
Det skal satses på økt trening og kompetanseheving for HV-soldatene. Det krever oppgraderte treningsfasiliteter   Langtidsplanen legger vekt på å øke HVs evne til rask respons og effektiv krisehåndtering. Dette inkluderer økt overvåkningskapasitet, bedre kommando- og kontrollsystemer, og en styrket evne til å operere sammen med andre forsvarsgrener og sivile myndigheter i krisesituasjoner.  Videre er det lagt planer for å integrere ny teknologi og digitale hjelpemidler for å øke effektiviteten under trening og operasjoner.


Heimevernet skal også ha en nøkkelrolle i Totalforsvaret, som innebærer et tett samarbeid med sivilsamfunnet. Dette er viktig for å kunne håndtere både militære trusler og sivile kriser på en effektiv måte.


Dette er bakgrunnen for teknologidagene som vil ha Totalforsvar som tema. Det blir program med plenumspresentasjoner, utstilling og nettverksaktiviteter.

Les mer om arrangementet og registrering på teknologidagenes nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: