Kronikk i DN: Norge riskerer å bli holdt utenfor EUs satellittkommunikasjonssytem

Når forordningen om EUs fremtidige satelittkommunikasjonssystem trer i kraft senere i år blir Norge ikke med i kraft av EØS-avtalen. Det er et problem for norsk militær romindustri og forsvarsindustrien, men kanskje en enda større utfordring på sikt for Forsvaret og nasjonal sikkerhet. Det haster å finne en løsning.

I en kronikk i Dagens Næringsliv lørdag 11. mars hevder NUPI forskerene Pernille Rieker og Karsten Friis at Norge og norsk industri står i fare for å bli utestengt fra EUs nye satellittkommunikasjonssystem IRIS2.

IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) vil i nær fremtid blir den viktigste bæreren av data for alle formål i Europa.  Utkastet til forordning omfatter kun EUs medlemsstater og IRIS2 er et lukket, sikret system. Dermed er det bare EU-landene, deres næringsliv og deres teknologi som vil få tilgang til systemet. Norge er så langt helt ekskludert.

IRIS2 blir en sentral kommunikasjonsbærer i Europa for sikker, nær sanntids, dataflyt i framtidens militære systemer. Systemet kan anses som et myndighetsetablert nettverk à la det amerikanske «Starlink» for Europa. Nettverket vil bli kritisk for deling av blant annet situasjonsbilde mellom europeiske nasjoner.

Uten deltagelse i IRIS2 kan Norge derfor ikke forvente at vi får anledning til å koble nasjonale kapasiteter til dette systemet, fordi det krever tilgang på teknologi vi er utestengt fra.  Dette gjelder både myndighetene og industrien.
 
Dersom det lar seg gjøre å finne måte for Norge å komme med i programmet vil det muliggjøre deling av måldata og bruk av norske militære kapasiteter mot innkommende trusler, samt legge til rette for sikker dataflyt for annen kritisk infrastruktur eller sårbare systemer under nasjonal kontroll.

IRIS2 er et av de største europeiske romprogrammene. Hundretalls satellitter skal bygges og etterfylles med få års mellomrom. Norsk industri er konkurransedyktig og kan ta en betydelig andel av dette markedet hvis Norge kan bli omfattet av forordningen.  Flere tusen landbaserte høyteknologiske arbeidsplasser i en fremtidsrettet industri med betydelig eksportpotensiale kan bli en realitet. Deltagelse i IRIS2 muliggjør videreutvikling av et norsk økosystem for romindustri som vil gjøre det mulig å få vesentlig større effekt av de omfattende nasjonale satsningene som allerede er i gang.
 
Uten deltagelse i IRIS2, vil norsk industri kunne bli utestengt også fra andre satellittmarkeder som skal bruke systemet som databærer. Dette vil kunne gi et alvorlig tilbakeslag for norsk romsatsing fordi det kan gi betydelige begrensninger i markedsadgang.

Dersom Norge ikke får delta i IRIS2, vil det også kunne medføre betydelige negative konsekvenser for norsk forsvarsindustri sine muligheter til å levere til europeiske nasjoner og delta i flernasjonale samarbeidsprosjekter med europeiske partere.  Fremtidige C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)-systemer, presisjonsstyrte våpen og ubemannede plattformer, blir helt avhengige av data som distribueres i tilnærmet sann tid i nettverk som IRIS2.   Utestengelse fra IRIS2 kan derfor få dramatiske konsekvenser for eksportmulighetene til Europa bl.a. for norskutviklede missiler, luftvern, kommando, kontroll og kommunikasjonssystemer og droner.

Saken står på agendaen for FSi og NIFRO sitt seminar om militært romdomene 22. mars i nærinslivets Hus.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: