Bilde av dokumenter og briller som ligger oppå

Etikk og antikorrupsjon

Forsvarsindustrien avhengig av høy etisk standard.

Forsvarsindustrien avhengig av høy etisk standard

Norsk forsvarsindustri bidrar til en utvikling for økt transparens og kontroll gjennom blant annet åpenhet om eksporttillatelser, sporing av produkter og bedre internasjonalt samarbeid.

Åpenhet og dokumentert etisk standard er vesentlige krav fra kundene i denne sektoren. Både industrielle kunder og brukerne stiller strenge krav til en høy etisk standard. Dermed blir åpenhet og etikk vesentlige konkurransefaktorer.

Internasjonalt samarbeid om felles etiske standard for industrien

Det er et sterkt fokus på forretningsetikk og antikorrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Temaet har også stor politisk oppmerksomhet og FSi bidrar til at industrien og myndighetene i fellesskap kan sikre at høy etisk standard kan bli et konkurransefortrinn for norsk industri.

Medlemmene i forsvarsindustriens europeiske paraplyorganisasjon, ASD, der også FSi deltar, har sluttet seg til ASD Common Industry Standard for Ethics and Anti-Corruption. FSi setter gjennom seminarer og arrangementer for sine medlemmer fokus på økt kunnskap og bevissthet om etikk og anti-korrupsjonsspørsmål. Arrangementene tar for seg ulike forhold og scenarier som er aktuelle for våre medlemsbedrifter som opererer i det norske og internasjonale forsvarsmarkedet. FSi orienterer sine medlemmer om den internasjonale standarden og Forsvarsdepartementets etiske egenerklæring som stiller krav til leverandører som skal kvalifisere seg for anskaffelser til Forsvaret.

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

Regjeringen legger vekt på et godt samarbeid med næringslivet. Det er vesentlig at kontakten holdes innenfor forsvarlige etiske rammer. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for tillit til statstjenesten, herunder Forsvaret. Forsvarsdepartementet har utarbeidet egne etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren. Reglene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet og sannferdighet. En viktig forutsetning for å videreutvikle et godt og ryddig samarbeid mellom Forsvaret og næringslivet er respekt for disse verdiene og normene.

Nyheter om etikk og antikorrupsjon

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: