Bilde av et moderne møterom

Høyteknologi og verdiskapning

Ett av forsvarsindustriens viktigste bidrag er å drive innovasjon og teknologisk utvikling på høyt nivå.

Norge i verdensklasse

Forsvarsteknologisk og industriell kompetanse er nødvendig for å utvikle teknologi og produkter tilpasset Forsvarets behov. Innovasjon i samarbeid med myndighetene og Forsvaret en modell som har ført til at Norge i dag er i verdensklasse når det gjelder enkelte teknologiske løsninger på forsvarsområdet. Produktporteføljen består i stor grad av delsystemer som kan integreres på mange plattformer, som for eksempel luftvern, missiler, kommando, kontroll- og kommunikasjonssystemer, ammunisjon, våpensystemer og undervannssystemer. Det har gjort det mulig for norsk forsvarsindustri å posisjonere seg som underlevernadør til mange av de store globale forsvarsleverandørene i både USA og Europa, og være en konkurransedyktig partner i flernasjonale konsortier og materiellprosjekter.

Innovasjon, høyteknologi, kvalitet og industriell uvikling er suksessfaktoer som driver forsvarsindustrien. Forsvarsindustrien har en vesentlig høyere FOU-andel enn annen norsk industri og hele ti prosent av omsetningen går tilbake til teknologisk forskning og utvikling. Fem prosent av næringslivets samlede forskning og utvikling foregår i forsvarsindustrien. Dette har igjen en positiv effekt på annen norsk industri som samhandler med forsvarsindustrien, og teknologi som er utviklet til militære formål blir også gjenbruk til sivile formål. Eksempler på det finner vi innenfor autonomi, i bildeleproduksjon, i sensorsystemer for kartlegging av mikroplast i havet, dynamisk posisjoner på fartøyer til sjøs og i komposittbeholdere. 

Forsvarsindustrien leverer varer og tjenester for omlag 20 milliarder kroner årlig og nærmere 80% av dette kommer fra leveranser til internasjonale kunder.

Forsvarsindustrien i Norge er en fremtidsrettet innovasjonsdrevet industri med noen av landets mest avanserte utviklings- og produksjonsbedrifter. I tillegg til å styrke forsvaret av Norge og NATO, skaper forsvarsindustrien store verdier og attraktive og interessante arbeidsplasser, og i små og store lokalsamfunn over hele landet jobber det hver dag mer enn 7000 arbeidstakere med å utvikle og produsere teknologi, produkter og tjenester i norske forsvarsbedrifter. 

Nyheter fra FSI om teknologi og digitalisering

  1. Kronikk i DN: Norge riskerer å bli holdt utenfor EUs satellittkommunikasjonssytem

    Når forordningen om EUs fremtidige satelittkommunikasjonssystem trer i kraft senere i år blir Norge ikke med i kraft av EØS-avtalen. Det er et problem for norsk militær romindustri og forsvarsindustrien, men kanskje en enda større utfordring på sikt for Forsvaret og nasjonal sikkerhet. Det haster å finne en løsning.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: