Nasjonal forsvarsindustriell strategi - Kortversjoner av strategien er publisert

Forsvarsdepartementet har utarbeidet og publisert kortversjoner av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien

Ved behandlingen av Innst. 507 S (2020-2021) 9. juni 2021, sluttet et bredt flertall i Stortinget seg til den nasjonale forsvarsindustrielle strategien som regjeringen la frem i Meld st. 17 (2020-2021).  Opptak av debatten i Stortinget finnes på Stortingets web-TV.

Strategien understreker at norsk forsvarsindustris evne til å levere materiell og tjenester til Forsvaret er strategisk viktig for Norge og vår sikkerhet. Norge trenger derfor å opprettholde en teknologisk relevant forsvarsindustri for å ta vare på vår egen sikkerhet. Regjeringen skal styrke forsvarssektorens evne til å dra nytte av norsk industris kompetanse og innovasjon, for å bidra til et framtidsrettet forsvar og til nasjonal teknologisk utvikling. Strategien dokumenterer også at norsk forsvarsindustri er konkurransedyktig internasjonalt og at norsk forsvarsteknologi på flere områder er verdensledende. Dette er nasjonal kompetanse Forsvaret i større grad skal dra nytte av. Norge trenger derfor å opprettholde en teknologisk relevant forsvarsindustri. 

Strategien skal også bidra til å styrke forsvarssektorens evne til å dra nytte av norsk industris kompetanse og innovasjon, for å bidra til et framtidsrettet forsvar og til nasjonal teknologisk utvikling. Videre skal internasjonalt materiell- og industrisamarbeid styrkes. Det sikrer Forsvaret tilgang til sentrale kapasiteter og styrker norsk industris internasjonale markedsadgang.

Strategien foreligger nå, både på norsk og engelsk, i kortversjoner som oppsummerer hovedpunktene og tiltakene som skal iverksettes.

Kortversjonene kan lastes ned i pdf-format på norsk og engelsk.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: